Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

New Chess960 website : chess960.co.uk 
Featuring Chess960 rules, starting position generation methods, Chess960 articles.

The simple method for random starting position generation published in the last article can be found as
the BOULINA method for Chess960 starting positions generation.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου